Ryś euroazjatycki

Podsumowanie

Ryś euroazjatycki, ryś (Lynx lynx) – gatunek lądowego ssaka drapieżnego z rodziny kotowatych, największy z rysi. Występuje w Europie i Azji. Poza kotem domowym, ryś i żbik są jedynymi występującymi w Polsce przedstawicielami kotowatych. Ryś jest też jednym z największych drapieżników Europy. Został opisany naukowo przez Karola Linneusza w 1758 roku pod nazwą Felis lynx. W Polsce jest gatunkiem rzadkim i chronionym. Badaniem populacji rysia w Polsce zajmuje się Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk i Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Aplikacja Cat Scanner dostarcza dużo więcej informacji o rasie Ryś euroazjatycki, jak również wiele innych.

Znany także jako

Rasa ta nazywana jest również Eurasian Linx, Eurasian Lynx, European Lynx, Felis Lynx, Lynx Lynx, Lynx UK Trust, Lynx lynx, Ryś euroazjatycki oraz The Eurasian Lynx.

Czy twój kot jest w procentach?

Możesz użyć naszej aplikacji Cat Scanner, aby dowiedzieć się, czy Twój kot to Ryś euroazjatycki.