Koń huculski

Podsumowanie

Koń huculski (hucuł, huc) – rasa konia domowego, pochodząca od tarpana. Jest to prymitywna rasa koni górskich. Są to konie żywotne, silne i odporne. Koni tych używano niegdyś głównie jako jucznych. Konie tej rasy bez problemów mogły przenosić ciężkie ładunki nawet po wymagających górskich ścieżkach. Po podpisaniu w 1992 roku Konwencji o różnorodności biologicznej (Polska dokument ratyfikowała w roku 1996) w kraju wprowadzono Program ochrony zasobów genetycznych koni rasy huculskiej. W jej wyniku na przestrzeni lat z 95 hucułów (łącznie 70 klaczy w SK Siary i IZ Rymanów oraz 25 ogierów w PSO Klikowa) w 1988 roku, poprzez 300 klaczy i prawie 50 ogierów w roku 1999 stan wzrósł do pięciu tysięcy koni tej rasy w roku 2014.

Aplikacja Horse Scanner dostarcza dużo więcej informacji o rasie Koń huculski, jak również wiele innych.

Znany także jako

Rasa ta nazywana jest również Hucul, Hucul Horse, Hucul Pony, Hutsul oraz Koń huculski.

Czy twój koń jest w procentach?

Możesz użyć naszej aplikacji Horse Scanner, aby dowiedzieć się, czy Twój koń to Koń huculski.

Koń huculski - Horse Scanner