Mallorquín

Sumário

The Mallorquín or Caballo Mallorquín (Catalan: Cavall Mallorquí) is a rare breed of horse indigenous to the island of Mallorca in the Balearic Islands, from which it takes its name. Identification of the breed was begun in 1981 by the Patronato para las Razas Autóctonas de Mallorca ("authority for the autochthonous breeds of Mallorca"). The Mallorquín is listed in the Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España in the group of autochthonous breeds in danger of extinction.

O aplicativo Horse Scanner fornece muito mais informações sobre a raça Mallorquín, bem como muitas outras.

Também conhecido como

Esta raça também é chamada de Caballo Mallorquín, Cavall Mallorquí, Mallorquin, Mallorquina, Mallorquín, assim como Pura Raza Mallorquina.

O seu cavalo é um Mallorquín?

Você pode usar nosso aplicativo Horse Scanner para descobrir se o seu cavalo é um Mallorquín.